Έξοδα περίπου αποστολής: Λόγω ορισμένου σε απευθείας σύνδεση προβλήματος συστημάτων καταστημάτων, η στέλνοντας αμοιβή μπορεί να είναι αδικαιολόγητη μερικές φορές. ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΗΣΤΕ, θα ελέγξουμε κάθε διαταγή και θα την αναθεωρήσουμε. Εάν έχετε πληρώσει τη διαταγή, θα σας έρθουμε σε επαφή με και θα επιστρέψουμε την πρόσθετη στέλνοντας αμοιβή σε σας μετά από την αποστολή εάν το φορτίο είναι αδικαιολόγητο. Οποιεσδήποτε ερώτηση ή συμβουλές, μηνύματα άδειας σε μας. Ευχαριστίες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 

Σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες διαθέσιμα από αυτήν την περιοχή σε σας, το χρήστη, που ρυθμίζεται επάνω στην αποδοχή σας όλων όρων, διατάξεων, πολιτικών και ειδοποιήσεων που δηλώνονται εδώ.

 

Με την επίσκεψη της περιοχής μας ή/και την αγορά κάτι από μας, συμμετέχετε «στην υπηρεσία μας» και συμφωνείτε να δεσμευθείτε από τις ακόλουθες όρους («όροι της υπηρεσίας», «όροι»), συμπεριλαμβανομένων εκείνων των πρόσθετων όρων και πολιτικών παραπεμφθεισών εν τω παρόντι ή/και διαθέσιμων από το σύνδεσμο υπερ-κειμένου. Αυτοί οι όροι της υπηρεσίας ισχύουν για όλους τους χρήστες της περιοχής, που περιλαμβάνει χωρίς χρήστες περιορισμού που είναι μηχανές αναζήτησης, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι, ή/και συνεισφέροντες του περιεχομένου.

 

Παρακαλώ διαβάστε αυτούς τους όρους της υπηρεσίας προσεκτικά πρίν έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί στον ιστοχώρο μας. Με την πρόσβαση ή τη χρησιμοποίηση σε οποιουδήποτε μέρους της περιοχής, συμφωνείτε να δεσμευθείτε από αυτούς τους όρους της υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλες τις όρους αυτής της συμφωνίας, κατόπιν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστοχώρο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι όροι της υπηρεσίας θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητώς σε αυτούς τους όρους της υπηρεσίας.

 

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους όρους της υπηρεσίας. Μπορείτε να αναθεωρήσετε την περισσότερη τρέχουσα έκδοση των όρων της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή σε αυτήν την σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων της υπηρεσίας με την ταχυδρόμηση των αναπροσαρμογών ή/και των αλλαγών στον ιστοχώρο μας. Είναι η ευθύνη σας να ελέγξετε αυτήν την σελίδα περιοδικά για τις αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστοχώρο μετά από την ταχυδρόμηση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί την αποδοχή εκείνων των αλλαγών.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 - ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Με τη συμφωνία με αυτούς τους όρους της υπηρεσίας, αντιπροσωπεύετε ότι είστε τουλάχιστον η ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος σας ή επαρχία της κατοικίας, ή ότι είστε η ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος σας ή επαρχία της κατοικίας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επιτρέψετε σε οποιοι δήποτε από τους δευτερεύοντες υποτελείς σας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την περιοχή.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιοδήποτε παράνομο ή αναρμόδιο σκοπό ούτε μπορέστε εσείς, στη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάσουν οποιουσδήποτε νόμους στην αρμοδιότητά σας (που περιλαμβάνει αλλά που δεν περιορίζεται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Δεν πρέπει να διαβιβάσετε οποιουσδήποτε σκουλήκια ή ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα καταστρεπτικής φύσης.

Μια παραβίαση ή μια παραβίαση οποιοιδήποτε από τους όρους θα οδηγήσει σε μια άμεση λήξη των υπηρεσιών σας.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε καθεμία για οποιοδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενό σας (εξαιρέσει των πληροφοριών πιστωτικών καρτών), μπορεί να μεταφερθεί και περιλαμβάνει (α) οι μεταδόσεις πέρα από τα διάφορα δίκτυα και (β) αλλάζει για να προσαρμοστεί και να προσαρμοστεί στις τεχνικές απαιτήσεις τα δίκτυα ή τις συσκευές. Οι πληροφορίες πιστωτικών καρτών κρυπτογραφούνται πάντα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πέρα από τα δίκτυα.

Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, να μην αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε, να πωλήσετε, να μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιαδήποτε μερίδα της υπηρεσίας, της χρήσης της υπηρεσίας, ή της πρόσβασης στην υπηρεσία ή οποιασδήποτε επαφής στον ιστοχώρο μέσω του οποίου η υπηρεσία παρέχεται, χωρίς σαφή γραπτή άδεια από μας.

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την συμφωνία συμπεριλαμβάνονται για την ευκολία μόνο και δεν θα περιορίσουν ή ειδάλλως δεν έχουν επιπτώσεις σε αυτούς τους όρους.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Δεν είμαστε αρμόδιοι εάν οι πληροφορίες που παρέχονται για αυτήν την περιοχή δεν είναι εξακριβωμένες, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτήν την περιοχή παρέχεται για τις γενικές πληροφορίες μόνο και δεν πρέπει να στηριχθεί επάνω ή να χρησιμοποιηθεί ως μόνη βάση για τις αποφάσεις χωρίς αρχικές, ακριβέστερες, πληρέστερες ή εγκαιρότερες πηγές πληροφορίας διαβούλευσης. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό σε αυτήν την περιοχή είναι με δική σας ευθύνη.

Αυτή η περιοχή μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, απαραιτήτως, δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται για την αναφορά σας μόνο. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτής της περιοχής ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες για την περιοχή μας. Συμφωνείτε ότι είναι η ευθύνη σας να ελέγξετε τις αλλαγές στην περιοχή μας.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

 

Οι αξίες των προϊόντων μας υπόκεινται στην αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο επ' αυτού) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα είμαστε εκτεθειμένοι σε σας ή σε οποιοδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή των τιμών, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αν εφαρμόζεται)

 

Ορισμένες προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά on-line μέσω του ιστοχώρου. Αυτές οι προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είχαν περιορίσει τις ποσότητες και υπόκεινται στην επιστροφή ή την ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την επιστροφής πολιτική μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια να επιδείξουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η επίδειξη του οργάνου ελέγχου υπολογιστών σας οποιουδήποτε χρώματος θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεωνόμαστε, για να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιαδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή αρμοδιότητα. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό ευθεία μια σε κάθε περίπτωση βάση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή της τιμολόγησης προϊόντων υπόκεινται στην αλλαγή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά τη μόνη κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτήν την περιοχή είναι κενή όπου απαγορεύεται.

Δεν επιτρέπουμε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, των υπηρεσιών, των πληροφοριών, ή άλλου υλικού που αγοράζεται ή που λαμβάνεται από σας θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας, ή ότι οποιαδήποτε λάθη στην υπηρεσία θα διορθωθούν.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε διαταγή που τοποθετείτε με μας. Μπορούμε, στη μόνη διακριτικότητά μας, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά οικογένεια ή ανά διαταγή. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να περιλάβουν τις διαταγές που τοποθετούνται από ή στο πλαίσιο του ίδιου απολογισμού πελατών, της ίδιας πιστωτικής κάρτας, ή/και τις διαταγές που χρησιμοποιούν την ίδιοι τιμολογώντας ή/και στέλνοντας διεύθυνση. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώνουμε μια διαταγή, μπορούμε να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε με την επαφή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και την τιμολόγηση της διεύθυνσης/του αριθμού τηλεφώνου υπό τον όρο ότι τότε η διαταγή έγινε. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε τις διαταγές που, στη μόνη κρίση μας, εμφανίζονται να τοποθετούνται από τους εμπόρους, τους μεταπωλητές ή τους διανομείς.

 

Συμφωνείτε να παρέχετε τις τρέχουσες, πλήρεις και εξακριβωμένες πληροφορίες αγορών και απολογισμού για όλες τις αγορές που γίνονται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον απολογισμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών πιστωτικής κάρτας σας και των ημερομηνιών λήξης, έτσι ώστε μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να σας έρθουμε σε επαφή με όπως απαιτούνται.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 

Μπορούμε να παρέχουμε σε σας την πρόσβαση στα εργαλεία τρίτων πέρα από τα οποία ούτε ελέγχουμε ούτε έχουμε οποιαδήποτε έλεγχο ούτε εισαγωγή.

Οποιαδήποτε χρήση από σας των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω της περιοχής είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτικότητα και πρέπει να εξασφαλίσετε ότι εξοικειώνεστε με και εγκρίνετε των όρων στους οποίους τα εργαλεία παρέχονται από το σχετικό προμηθευτή τρίτων.

Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε τις νέα υπηρεσίες ή/και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μέσω του ιστοχώρου (συμπερίληψη, η απελευθέρωση των καινούργιων εργαλείων και των πόρων). Τέτοιες νέες χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή/και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους όρους της υπηρεσίας.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ

 

Ορισμένες περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας μας μπορούν να περιλάβουν τα υλικά από τους τρίτους.

Οι συνδέσεις τρίτου σε αυτήν την περιοχή μπορούν να σας κατευθύνουν στους ιστοχώρους τρίτων που δεν συνδέονται με μας. Δεν είμαστε αρμόδιοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν επιτρέπουμε και δεν θα έχουμε οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη για οποιουσδήποτε υλικά ή ιστοχώρους τρίτων, ή για οποιαδήποτε άλλαδήποτε υλικά, τα προϊόντα, ή τις υπηρεσίες των τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημιά ή ζημίες σχετική με την αγορά ή τη χρήση των αγαθών, τις υπηρεσίες, τους πόρους, το περιεχόμενο, ή οποιεσδήποτε άλλεσδήποτε συναλλαγές που γίνονται σχετικά με οποιουσδήποτε ιστοχώρους τρίτων. Παρακαλώ αναθεωρήστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου και σιγουρευτείτε ότι τους καταλαβαίνετε προτού να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες, ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων πρέπει να κατευθυνθούν στον τρίτο.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 - ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

 

Εάν, μετά από αίτημά μας, στέλνετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (παραδείγματος χάριν καταχωρήσεις διαγωνισμού) ή χωρίς ένα αίτημα από μας εσείς στέλνετε τις δημιουργικές ιδέες, οι υποδείξεις, οι προτάσεις, τα σχέδια, ή άλλα υλικά, είτε on-line, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυδρομικό ταχυδρομείο, είτε ειδάλλως (συλλογικά, “σχόλια”), εσείς συμφωνούν ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό, να εκδώσουν, να αντιγράψουν, να δημοσιεύσουν, να διανείμουν, να μεταφράσουν και ειδάλλως να χρησιμοποιήσουν σε οποιοδήποτε μέσο οποιαδήποτε σχόλια που εσείς προς τα εμπρός σε μας. Δεν υποχρεούμαστε και επρόκειτο (1) να διατηρήσουν οποιαδήποτε σχόλια εμπιστευτικά (2) για να πληρώσουν την αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια ή (3) για να αποκριθούν σε οποιαδήποτε σχόλια.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, της μυστικότητας, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιόκτητου δικαιώματος. Περαιτέρω συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν περιέχουν το δυσφημιστικό ή ειδάλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ή περιέχουν οποιοδήποτε ιό υπολογιστών ή άλλο malware που θα μπορούσαν με κάθε τρόπο να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστοχώρου. Μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μην προσποιηθείτε να είστε κάποιος εκτός από σας, ή ειδάλλως να παραπλανήσετε μας ή τους τρίτους ως προς την προέλευση οποιωνδήποτε σχολίων. Είστε απλώς αρμόδιοι για οποιαδήποτε σχόλια που κάνετε και η ακρίβειά τους. Δεν παίρνουμε καμία ευθύνη και δεν υποθέτουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σχόλια που ταχυδρομούνται από σας ή οποιοδήποτε τρίτο.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ

 

Η υποβολή προσωπικής πληροφορίας σας μέσω του καταστήματος κυβερνάται από την πολιτική μυστικότητάς μας.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 - ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

 

Περιστασιακά μπορούν να υπάρξουν πληροφορίες για την περιοχή μας ή στην υπηρεσία που περιέχει τα τυπογραφικές λάθη, τις ανακρίβειες ή τις παραλείψεις που μπορούν να αφορούν τις περιγραφές προϊόντων, την τιμολόγηση, τις προωθήσεις, τις προσφορές, τις στέλνοντας δαπάνες προϊόντων, τους χρόνους διέλευσης και τη διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιεσδήποτε λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουμε τις διαταγές εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες στην υπηρεσία ή για οποιοδήποτε σχετικό ιστοχώρο είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβάνων αφότου έχετε υποβάλει τη διαταγή σας).

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε τις πληροφορίες στην υπηρεσία ή για οποιοδήποτε σχετικό ιστοχώρο, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, πληροφορίες τιμολόγησης, εκτός από όπως απαιτείται από το νόμο. Καμία διευκρινισμένη αναπροσαρμογή ή δεν αναζωογονεί την ημερομηνία που εφαρμόζεται στην υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε σχετικό ιστοχώρο, πρέπει να ληφθεί για να δείξει ότι όλες οι πληροφορίες στην υπηρεσία ή για οποιοδήποτε σχετικό ιστοχώρο έχουν τροποποιηθεί ή έχουν ενημερωθεί.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις όπως εκτίθενται σε επίπεδο της υπηρεσίας, είστε απαγορευμένοι από τη χρησιμοποίηση της περιοχής ή του περιεχομένου της: (α) για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό (β) για να ζητήσει άλλων για να αποδώσει ή να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις (γ) για να παραβιάσει οποιεσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους, ή τοπικές διατάξεις (δ) για να παραβιάσει επάνω ή να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλα (ε) για να παρενοχλήσει, να κάνει κακή χρήση, να προσβάλει, να βλάψει, να δυσφημήσει, δυσφήμηση, να δυσφημήσει, να εκφοβίσει, ή να κάνει διακρίσεις βασισμένος στο φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, το έθνος, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική προέλευση, ή την ανικανότητα (f) για να υποβάλει τις ψεύτικες ή παραπλανητικές πληροφορίες (ζ) για να φορτώσει ή να διαβιβάσει τους ιούς ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε τύπο κακόβουλου κώδικα που ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε τρόπο που θα έχει επιπτώσεις στη λειτουργία ή τη λειτουργία της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστοχώρου, άλλων ιστοχώρων, ή του Διαδικτύου (η) για να συλλέξει ή να ακολουθήσει τη προσωπική πληροφορία άλλοι (ι) στο spam, phish, pharm, η πρόφαση, αράχνη, σέρνεται, ή ξύνει (ι) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή (κ) για να παρεμποδίσει ή να παρακάμψει τις ιδιότητες ασφαλείας της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστοχώρου, άλλων ιστοχώρων, ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να ολοκληρώσουμε τη χρήση σας της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστοχώρου για την παραβίαση οποιωνδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 - ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Δεν εγγυώμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε ή επιτρέπουμε ότι η χρήση υπηρεσίας μας σας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς λάθη.

Δεν επιτρέπουμε ότι τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι από καιρού εις καιρόν μπορούμε να αφαιρέσουμε την υπηρεσία για τις αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση σε σας.

 

Σε καμία περίπτωση, οι διευθυντές, οι ανώτεροι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι, οι θυγατρικές, οι πράκτορες, οι ανάδοχοι, οι οικότροφοι, οι προμηθευτές, οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή οι χορηγούντες άδειά μας είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση, ή καθόλου άμεσος, έμμεσος, τυχαίος, σωφρονιστικός, ειδικός, ή οι επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό έχασαν τα κέρδη, χαμένο εισόδημα, χαμένη αποταμίευση, απώλεια στοιχείων, δαπανών αντικατάστασης, ή οποιωνδήποτε παρόμοιων ζημιών, είτε που βασίστηκαν στη σύμβαση, την αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), τη ρητή υπαιτιότητα είτε ειδάλλως, εμφανιζόμενος από τη χρήση οποιεσδήποτέ σας από την υπηρεσία είτε οποιαδήποτε προϊόντα που προμηθεύτηκε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, είτε για οποιαδήποτε άλληδήποτε αξίωση σχετική με κάθε τρόπο με τη χρήση σας η υπηρεσία ή οποιοδήποτε προϊόν, συμπεριλαμβανομένου, αλλά μην περιορισμένος, οποιεσδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους υπέστη ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή του προϊόντος) που αποσπάστηκαν, διαβιβασθείσας, ή ειδάλλως παρείχε μέσω της υπηρεσίας, ακόμα κι αν ενθαρρύνεται της δυνατότητάς τους. Επειδή μερικές κράτη ή αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για τις επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε τέτοιες κράτη ή αρμοδιότητες, η ευθύνη μας θα περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό επιτρεπόμενος από το νόμο.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίσετε και να κρατήσετε αβλαβής και ο γονέας, τα υποκαταστήματα, οι θυγατρικές, οι συνεργάτες, οι ανώτεροι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι πράκτορες, οι ανάδοχοι, οι χορηγούντες άδεια, οι φορείς παροχής υπηρεσιών, υπεργολάβοι, οι προμηθευτές, οι οικότροφοι και οι υπάλληλοί μας, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των λογικών πληρεξούσιων, που γίνονται από οποιοδήποτε τρίτο λόγω ή να προκύψετε από την παραβίαση αυτών των όρων σας της υπηρεσίας ή των εγγράφων που ενσωματώνουν από την αναφορά, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου σας ή τα δικαιώματα ενός τρίτου.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15 - SEVERABILITY

 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων της υπηρεσίας καθορίζεται να είναι παράνομη, κενός ή ανεκτέλεστος, τέτοια παροχή εν τούτοις θα είναι εκτελέσιμη που επιτρέπεται στο μέγιστο βαθμό από τον εφαρμόσιμο νόμο, και η ανεκτέλεστη μερίδα θα κριθεί για να χωριστεί από αυτούς τους όρους της υπηρεσίας, τέτοιος προσδιορισμός δεν έχει επιπτώσεις στην ισχύ και τη δυνατότητα επιβολής οποιωνδήποτε άλλωνδήποτε υπόλοιπων παροχών.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16 - ΛΗΞΗ

 

Οι υποχρεώσεις και τα στοιχεία του παθητικού των κομμάτων που υφίστανται πριν από την ημερομηνία λήξης θα επιζήσουν της λήξης αυτής της συμφωνίας για όλους λόγους.

Αυτοί οι όροι της υπηρεσίας είναι αποτελεσματικοί εκτός αν και μέχρι ολοκληρωμένος από είτε σας είτε μας. Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτούς τους όρους της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή με την ειδοποίηση μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, ή όταν παύετε την περιοχή μας.

Εάν στη μόνη κρίση μας αποτύχετε, ή υποψιαζόμαστε ότι έχετε αποτύχει, για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των όρων της υπηρεσίας, μπορούμε επίσης να ολοκληρώσουμε αυτήν την συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε εκτεθειμένοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της λήξης ή/και μπορεί αναλόγως να σας αρνηθεί την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας (ή οποιοδήποτε μέρος επ' αυτού).

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 - ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιαδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των όρων της υπηρεσίας δεν θα αποτελέσει μια παραίτηση τέτοιας δικαιώματος ή παροχής.

Αυτοί οι όροι της υπηρεσίας και οποιωνδήποτε πολιτικών ή οι λειτουργούντες κανόνες που τοποθετούνται από μας σε αυτήν την περιοχή ή όσον αφορά την υπηρεσία αποτελούν την ολόκληρη συμφωνία και την κατανόηση μεταξύ σας και μας και κυβερνούν τη χρήση σας της υπηρεσίας, που εκτοπίζει οποιεσδήποτε προγενέστερες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, είτε προφορικές είτε που συντάσσονται, μεταξύ σας και μας (συμπεριλαμβανομένου, αλλά μην περιορισμένος, οποιεσδήποτε προγενέστερες εκδόσεις των όρων της υπηρεσίας).

Οποιεσδήποτε ασάφειες στην ερμηνεία αυτών των όρων της υπηρεσίας δεν θα αναλυθούν ενάντια στο συντάσσοντας κόμμα.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 - ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Αυτοί οι όροι της υπηρεσίας και οποιωνδήποτε χωριστών συμφωνιών με το οποίο σας παρέχουμε υπηρεσίες θα κυβερνηθούν κοντά και θα αναλυθούν σύμφωνα με τους νόμους της Κίνας.

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Μπορείτε να αναθεωρήσετε την περισσότερη τρέχουσα έκδοση των όρων της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή σε αυτήν την σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη μόνη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων της υπηρεσίας με την ταχυδρόμηση των αναπροσαρμογών και των αλλαγών στον ιστοχώρο μας. Είναι η ευθύνη σας να ελέγξετε τον ιστοχώρο μας περιοδικά για τις αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστοχώρο μας ή την υπηρεσία μετά από την ταχυδρόμηση οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτούς τους όρους της υπηρεσίας αποτελεί την αποδοχή εκείνων των αλλαγών.

 

 


Νόμισμα: ΕΥΡ
Δολ ΗΠΑ - αμερικανικό δολάριο
ΕΥΡ - Ευρο-
GBP - Βρετανική λίβρα
CAD - Δολάρια του Καναδά
AUD - Δολάρια της Αυστραλίας
JPY - Γεν της Ιαπωνίας
SEK - Σουηδία Kronor
NOK - Κορώνες της Νορβηγίας
IDR - Ρουπίες της Ινδονησίας
BRL - Βραζιλία Reais
ΤΡΙΨΙΜΟ - Ρούβλια της Ρωσίας
THB - Μπατ της Ταϊλάνδης
AED - Αραβικός εμίρης. Ντίραμ
Γλώσσα: Αγγλικά
 1. English
 2. Deutsch
 3. Français
 4. Русский
 5. にほんご
 6. 한국어
 7. Español
 8. Português
 9. Italiano
 10. العربية
 11. Nederlands
 12. Ελληνικά
Βοήθεια ανάγκης;
Συνομιλία ζωντανή με μας
Απόσπασμα αιτήματος
Θελήστε να καλέσετε;

+86-18396532780

Skype εγώ
Διαταγή διαδρομής
Θελήστε να ελέγξετε τη θέση της διαταγής σας; Μπορείτε να υποβάλετε τον αριθμό διαταγής σας και να χτυπήσετε τη διαταγή διαδρομής να βρείτε τις πληροφορίες ή τη σύνδεση καταδίωξης ο απολογισμός σας για να ελέγξετε τις πληροφορίες λεπτομέρειας.
αριθμός διαταγής
 • αριθμός διαταγής
 • αριθμός καταδίωξης